RUS MAREşALı TüRKıYE Cumhuriyetı’NıN 10. YILINDA ATATüRK’ü TEBRıK EDERKEN

211

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0

Paylaşmak için butonlara tıklayın!
" "Hakimiyet-i milliye esâsı üzerinde tedvîr olunan, medenî devletlerde kabul edilmiş ve fiilen cârî bulunan esas, milletin âmâl-i umûmiyesini âzamî temsil eden ve bu âmâlin taallûk ettiği menâfi ve îcâbâtı, en yüksek kudretle ve salâhiyetle yapabilecek zümre-i siyâsîyenin, umûr-u devletin idaresini deruhte etmesi ve bunun en yüksek liderinin duş-ı mesûliyetine tevdî etmesi prensibinden ibârettir.""
Mustafa Kemal Atatürk

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir